Javed Akhtar

Lekh(2022)

Song Name
Lyricist

ALBUM PHOTO

Lekh